top of page

Finansowanie

pobrane.png

Proponuję Państwu udział w nieodpłatnych zajęciach, które finansuje Miasto Stołeczne Warszawa. Oferta skierowana jest do kobiet – warszawianek.

Do skorzystania z finansowania uprawniają kobietę:

– zameldowanie na pobyt stały lub czasowy na terenie m. st. Warszawy – może być dowód osobisty z adresem zameldowania (meldunek partnera nie ma znaczenia),

– pobyt w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży lub pobyt 
w noclegowni, z którą Urząd m. st. Warszawy podpisał właściwą umowę,

– rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych we właściwym organie podatkowym na terenie m. st. Warszawy.

Na pierwsze zajęcia proszę przynieść dowód tożsamości.

Dla osób niekwalifikujących się do finansowania przez Biuro Polityki Zdrowotnej:

Koszt kursu wynosi 600 zł.

Wpłata na rachunek:

Magdalena Witkiewicz
11 1140 2004 0000 3102 3169 7420
mBank

 

Osoby zainteresowane proszę o kontakt e-mailowy.
magdawitkiewicz@o2.pl

bottom of page