top of page

Kim jestem

pobrane.png

Ośmielam się nazywać człowiekiem od rodzenia, ponieważ wprowadziłam na ten świat już prawie trzy tysiące dzieci i żyję w nadziei, że poród się odrodzi i właśnie tej idei służę już od 1994 roku. Przez ten czas doświadczałam sukcesów i porażek, uczestniczyłam w porodach łatwych i trudnych. Nauczyłam się, kiedy nie należy przeszkadzać naturze i kiedy trzeba pomóc, korzystając z osiągnięć współczesnej medycyny.

Początkowo pracowałam w Szpitalu Miejskim w Zakopanem. Dzieliłam życie zawodowe z bardzo ważną pasją w moim życiu, jaką są góry. Młode lata spędziłam drepcząc i wspinając się po Tatrach, a oprócz tego zajmowałam się przyjmowaniem porodów, pracowałam też z młodymi ludźmi przygotowując ich do rodzicielstwa
i wspierając małżeństwa w trudnych chwilach. Zainteresowanie tematyką życia rodzinnego skłoniło mnie do podjęcia studiów w Instytucie Studiów nad Rodziną
w Łomiankach koło Warszawy, gdzie w 1997 roku uzyskałam tytuł magistra
nauk o rodzinie.

Ukończywszy studia rozpoczęłam pracę w Szpitalu Specjalistycznym św. Zofii (aktualnie Centrum Medyczne „Żelazna”,) gdzie pracuję obecnie w Bloku Porodowym
i Domu Narodzin, witając kolejne dzieci na świecie, szkoląc nowe położne
i przygotowując pary do porodu w szkole rodzenia.

Prywatnie jestem żoną Jerzego i mamą tylko jednej córeczki Melanii, choć w sercu jest przestrzeń dla większej liczby dzieci. Melania „nie przyszła nam łatwo”, stąd szczególnie doceniam ten dar macierzyństwa. Staramy się żyć blisko natury. Szczególnie latem prowadzę „podwójne życie”, mieszkając w Warszawie i na wsi
w starym domku po mojej Babci Zuzannie wraz z kotami i myszami. Uprawiam tu ekologiczne warzywa, robię przetwory, kiszę ogórki, galopuję na koniu po lasach
i polach, a potem wydłubuję bród zza paznokci, wsiadam w samochód i zmieniam się w miastową położną, chociaż szpilek na nogi raczej nie wkładam nigdy.

Przez bliski kontakt z przyrodą i moją wieloletnią pracę z kobietami nabieram coraz więcej szacunku dla praw natury. Jak w życiu prywatnym siłę wiatru i twardość skały, tak w porodzie lubię czuć moc, jaka wstępuje w kobietę, gdy wydaje swoje dziecko na świat. Moim celem jest zarazić ludzi tą fascynacją, sprawić, by kobiety uwierzyły w drzemiącą w nich siłę, a mężczyźni podziwiali kobiety pełne mocy.

Moje kwalifikacje:

1994 – ukończyłam Medyczne Studium Zawodowe dla Położnych w Warszawie

1997 – zdobyłam tytuł magistra nauk o rodzinie z zakresu psychologii przy ATK

2004 – uzyskałam tytuł Międzynarodowego Konsultanta Laktacyjnego

2008 – ukończyłam studia na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, Wydział Nauki o Zdrowiu, kierunek Położnictwo, z tytułem licencjata

Poza tym uczestniczyłam w licznych kursach:

– kurs instruktora szkół rodzenia

– kurs położnych środowiskowo-rodzinnych

– pediatryczny kurs pierwszej pomocy i resuscytacji

– kurs obsługi porodu w wodzie

Brałam udział w międzynarodowych konferencjach dla położnych Midwifery Today. Od 2007 roku koordynuję szkolenie położnych Bloku Porodowego szpitala św. Zofii oraz uczestniczę jako prelegent i prowadzę warsztaty na licznych krajowych konferencjach położniczych i w innych szpitalach.

W 2012 roku za moją wieloletnią pracę w branży położniczej zostałam odznaczona przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej brązowym Medalem za Długoletnią Służbę.

Jestem aktywnym członkiem Stowarzyszenia Dobrze Urodzeni i zachęcam do przekazania 1% podatku dla wsparcia naszej działalności.

Magdalena Witkiewiczczłowiek od rodzenia

bottom of page