top of page

Zasady kwalifikacji
do porodu w domu

pobrane (1).png

Przeciwwskazania bezwzględne do porodu pozaszpitalnego:

 • choroby ciężarnej, w szczególności choroby układu krążenia, nadciśnienie tętnicze, choroby nerek, choroby neurologiczne, zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania, choroby wątroby, cukrzyca, zaburzenia krzepnięcia, trombofilia lub zespół antyfosfolipidowy,

 • otyłość (BMI ≥ 30 na początku ciąży i/lub BMI ≥ 35 w przebiegu ciąży),

 • cukrzyca ciężarnych (GDMG1 i GDMG2),

 • nadciśnienie ciążowe,

 • cholestaza ciężarnych,

 • stan po leczeniu niepłodności (obecna ciąża w wyniku stymulacji hormonalnej, zapłodnienia pozaustrojowego),

 • trwająca infekcja dróg moczowych w III trymestrze ciąży (potwierdzona badaniem posiewu moczu),

 • trwająca infekcja z towarzyszącą jej gorączką, potwierdzona badaniami laboratoryjnymi (CRP, morfologia  z  rozmazem),

 • nawracające liczne infekcje w przebiegu ciąży,

 • nadczynność tarczycy leczona farmakologicznie,

 • stosowanie i uzależnienia w czasie ciąży (od środków psychoaktywnych, alkoholu, papierosów),

 • zakażenie HIV, HCV, HBS, WR,

 • zakażenie wirusem cytomegalii, toxoplazmozy, różyczki w trakcie ciąży,

 • opryszczka genitalna,

 • położenie płodu inne niż podłużne główkowe,

 • ciąża wielopłodowa,

 • poród przed ukończeniem 37. tc.,

 • poród po ukończeniu 42. tc.,

 • nieprawidłowa lokalizacja łożyska,

 • stan po operacjach macicy (w tym również po cięciu cesarskim) i dolnego odcinka układu rozrodczego, rozległych uszkodzeniach dróg rodnych, atonii macicy albo po krwotokach poporodowych, drgawkach, stanach zatorowo-zakrzepowych lub przebytym wynicowaniu macicy,

 • hypotrofia płodu,

 • makrosomia płodu,

 • małowodzie,

 • wielowodzie,

 • nieprawidłowe przepływy w badaniu USG,

 • nieprawidłowa budowa miednicy kostnej ciężarnej,

 • głęboka niedokrwistość ciężarnej,

 • małopłytkowość (PLT < 120 tys.),

 • fibrynogen poniżej 370 mg/dl,

 • nieprawidłowy zapis KTG.

Przeciwwskazania względne do porodu pozaszpitalnego:

 • dodatni wynik posiewu w kierunku paciorkowców B-hemolizujących grupy B(GBS)- decyzja o kwalifikacji do porodu domowego uzależniona od sposobu pracy położnej prowadzącej

 • nieleczone, czynne infekcje pochwy,

 • stan po łyżeczkowaniu jamy macicy (należy wziąć pod uwagę przyczynę łyżeczkowania, przebieg zabiegu, ewentualne wystąpienie krwotoku z dróg rodnych, a także to, czy łyżeczkowania były związane z ciążą, poronieniem, powikłaniami III i/lub IV okresu porodu; te ostatnie powinny być traktowane najostrożniej),

 • wieloletnia antykoncepcja hormonalna lub usunięcie wkładki domacicznej na krótko przed bieżącą ciążą,

 • mięśniaki macicy (konieczna kontrola wielkości oraz umiejscowienia mięśniaków w badaniu USG, dokładny wywiad – krwotoczność miesiączek, zwiększone krwawienie z dróg rodnych po poprzednich porodach),

 • ciężarna niepełnoletnia (konieczna pisemna zgoda prawnego opiekuna na odbycie porodu poza szpitalem, dołączona do dokumentacji medycznej),

 • małopłytkowość (PLT 120-150 tys.); poród poza szpitalem możliwy tylko wtedy, gdy wynik koagulogramu jest prawidłowy,

 • obciążony wywiad położniczy,

 • zły stan psychiczny ciężarnej po 37 tyg. ciąży.

bottom of page