top of page

PROWADZENIE CIĄŻY

ciężarna

Prowadzenie ciąży u położnej zgodne jest ze szczegółowym schematem wizyt opisanym w obowiązującym Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej a także z "Modelem opieki nad kobietą
i dzieckiem w fizjologicznym okresie okołoporodowym w praktyce pozaszpitalnej" opracowanym przez Sekcję Położnych Niezależnych przy Stowarzyszeniu Dobrze Urodzeni. 

Jeśli kobieta w ciąży jest zdrowa, może uczęszczać na wizyty do położnej lub lekarza,
a wybór osoby sprawującej opiekę w ciąży pozostaje w gestii przyszłej mamy. Według polskiego prawa ciąża fizjologiczna może być prowadzona przez położną. Jest to powszechną praktyką wielu krajów w Europie i poza nią. Kobiety w ciąży udają się
do lekarza skierowane przez położne tylko wtedy, kiedy zostanie rozpoznana jakaś nieprawidłowość. Zadaniem lekarza jest przede wszystkim leczyć, a położnej chronić procesy fizjologiczne i odróżnić zdrowie od choroby.

W Polsce, bardziej ze względu na tradycję, kobiety w ciąży zwykle uczęszczają do lekarza bez względu na to, czy ciąża przebiega prawidłowo czy pojawiają się jakieś problemy. Kobiety często też nie wiedzą, że mogłyby prowadzić ciążę u położnej. Jest
w tych zwyczajach pewna niekonsekwencja, ponieważ w naszym kraju najczęściej lekarze prowadzą ciąże, a położne obsługują porody. W większości przypadków rodzące w szpitalu nie mają nawet szansy zobaczyć lekarza, u którego prowadziły ciążę. Wobec faktu, że kobiety mają jednak potrzebę zapoznania się z osobą, która obsłuży ich poród i przygotuje do tego ważnego wydarzenia, coraz częściej uczęszczają na wizyty do położnej zamiast do lekarza. W przebiegu ciąży położne zwykle kierują podopieczną
na trzy lub cztery dodatkowe konsultacje lekarskie, głównie w celu wykonania
badania USG.

SPECYFIKACJA PROWADZENIA CIĄŻY PRZEZ NASZ ZESPÓŁ POŁOŻNYCH:

– Wizyta u położnej zwykle jest dłuższa, trwa około 30 – 80 minut.

– Oprócz oceny rozwoju dziecka, zdrowia i samopoczucia matki, interpretacji oraz zlecenia badań laboratoryjnych oraz badania przedmiotowego, w trakcie wizyty
u położnej jest okazja do luźnej rozmowy, która pomaga rozwiać wszelkie wątpliwości
i niepokoje.

– W trakcie wizyt u położnej poruszane są również kwestie dotyczące stylu życia ciężarnej, diety, naturalnych metod dbania o dobre samopoczucie i zdrowie, przygotowania do porodu.

– Zwykle kobieta pozostaje pod opieką jednej, wybranej przez siebie położnej. W razie konieczności pozostałe położne z zespołu zastępują położną prowadzącą.

– Brak możliwości wystawienia przez położną zwolnienia z pracy.

– Nasz gabinet nie ma kontraktu z NFZ.

– Planując współpracę z położną warto zgłosić się do niej na jak najwcześniejszym etapie ciąży.

 

ZESPÓŁ PROWADZĄCY CIĄŻĘ:

Maria Romanowska – położna niezależna pracująca w zawodzie od 2000 roku, przyjmuje głównie porody domowe, prowadzi ciążę fizjologiczną, sprawuje opiekę nad matką i noworodkiem, współpracuje ze szpitalem Św. Zofii w Warszawie i tamtejszym domem Narodzin.

Kontakt i zapisy: tel. 501 025 322, email: m.romanowska@wp.pl

 

W sprawach niewymagających natychmiastowej pomocy medycznej proszę dzwonić
w dni powszednie w godz. 9.00-18.00. 

 

Edyta Dzierżak-Postek – położna od 1994 roku, kierownik i organizator Domu Narodzin przy szpitalu Św. Zofii w Warszawie, przyjmuje porody domowe, prowadzi ciążę fizjologiczną.

Kontakt i zapisy: tel. 601 336 182

Magdalena Witkiewicz – położna od 1994 roku, pracuje w Bloku Porodowym i Domu Narodzin przy szpitalu Św. Zofii w Warszawie, przyjmuje porody domowe, prowadzi ciążę fizjologiczną, prowadzi szkołę rodzenia.

 

Kontakt i zapisy: tel. 603 404 799, email: magdawitkiewicz@o2.pl

Adres gabinetu:

ul. Berezyńska 11 m. 1, Warszawa

wejście od ul. Finlandzkiej, klatka w głębi podwórka

bottom of page